GIF Sundsvalls träningar

Allmänheten är välkommen att se GIF Sundsvall träna – journalister lika så. Har ni frågor om hur vi vill att ni arbetar / rör er på arenan under träning så vänder ni er i förväg till  GIF Sundsvall på 060 66 37 70

Under försäsongen genomför GIF Sundsvall de flesta träningarna i Nordichallen, vid Gärdehov isstadion. Utgå ifrån att förmiddagspassen genomförs där men att eftermiddagspassen, som kommer att ha inriktning mot styrketräning, ofta genomförs i styrkelokal.

Vi välkomnar intresserade att se på när laget tränar och rekommenderar de som gillar matchspel att besöka förmiddagspassen i synnerhet.

Träningstider:

Oktober

8 – Träning kl.10.30
9 – Träning kl.10.30
13 - Träning kl.14.30
14 - Träning kl.10.30
15 - Träning kl.10.30
16 - Träning kl.10.30
18 - Träning kl.10.30
19 - Träning kl.10.30
21 - Träning kl.14.30
23 - Träning kl.10.30
24 - Träning kl.10.30
26 - Träning kl.10.30
29 - Träning kl.10.30
30 - Träning kl.10.30