Nyheter

Filtrera
Inbjudan till Medlemsmöte

Inbjudan till Medlemsmöte

Allvarligt ekonomiskt läge i GIF Sundsvall!
Den ekonomiska situationen i GIF Sundsvall är tuff. Prognoserna pekar mot att föreningen kommer att göra ett minusresultat i mångmiljonklassen när säsongen 2017 summeras. Även om inte elitlicensen 2018 är hotad, så är läget ändå så tufft att vi vill informera er medlemmar om hur det ser ut, vad vi gör och vilka framtidsutsikter vi ser.

Vi har informerat kommunala politiker, sponsorer, revisorer och bankrepresentanter samt naturligtvis media. Nu vill vi ge er försthand-information och GIF Sundsvalls ordförande Johan Nikula kommer att ge en rak redogörelse för det ekonomiska läget, presentera fakta kring intäkter och kostnader, samt presentera en omvärldsanalys utifrån den ekonomiska situationen i andra, jämförbara allsvenska fotbollsföreningar. Han kommer även att berätta om förändringar som redan gjorts i organisationen och beskriva vilka insatser som planeras framöver.

GIF Sundsvalls lagkapten Tommy Naurin kommer också att delta för att ge spelartruppens bild av både den ekonomiska situationen och den rent sportsliga delen.
Vår förhoppning är att mötet ska kunna leda fram till nya kreativa idéer och förslag om hur GIF Sundsvall ska kunna bedriva elitverksamhet och ha en sund likviditet utan att vara helt beroende av exempelvis spelarförsäljningar.

Vi tror och hoppas att ert engagemang och era ”GIF-hjärtan” kan ge nya spännande infallsvinklar på hur GIF Sundsvall dels ska kunna vara konkurrenskraftiga i seriesystemets topp även i framtiden och dels hur Giffarna ska ta sig an den mer akuta situation vi befinner oss i idag. Vi hoppas därför att ni hörsammar denna inbjudan och hälsar er välkomna till Arenarestaurangen våning 3, onsdag 25 oktober kl.18.30.
OSA till andreas.lindman@gifsundsvall.se senast måndag 23 oktober.
Med vänliga hälsningar
GIF Sundsvalls styrelse
För ytterligare information nås ordförande Johan Nikula på 070-5596503