GIF Sundsvalls klubbmärke har haft samma utseende som det har i dag sedan 1970-talet.

GIF Sundsvalls klubbmärke har en drygt hundraårig historia. Från allra första början var emblemet väldigt enkelt. De gula bokstäverna G.I.F vilade mot en vit botten.

Under 1950-talet tillkom den gula kransen vilken gav klubbmärket en vackrare inramning.

Sedan början av 1970-talet har emblemet haft det utseende det har i dag, där årtalet 1903, (det år klubben bildades), finns placerat ovan och Sundsvall skrivet i versaler under G.I.F.

Grafiska riktlinjer

Klubbmärket har varierat i utförande genom årens lopp. Enligt de riktlinjer som gäller ska klubbmärket se ut enligt följande:

All text och den omslutande kransen ska vara gul och vila mot en blå botten.

Klubbmärket i pdf-format

Färgangivelser

För tryck i original är det följande PMS-färgkoder (Pantone Color Formula Guide och web color codes):

Gul – PMS 115 (#f9e04c)

Blå – PMS 300 (#0072c6)

Vid alla former av tryck ska GIF Sundsvall kontaktas för korrektur.

Användarinformation

GIF Sundsvalls klubbmärke och alla rättigheter kring märket ägs av föreningen GIF Sundsvall.

Klubbmärket får endast användas efter att GIF Sundsvall givit sitt godkännande till användandet.

Typografi

GIF Sundsvall ska skrivas med GIF i versaler och Sundsvall i versaler eller gemener. Texten SUNDSVALL som står på klubbens matchtröjor ska skrivas i versaler och i typsnittet Gill Sans MT Bold.