Samhällsansvar

Samhällsansvar

  • Publicerad 16 mars

Vi inom GIF Sundsvall menar att det finns få aktiviteter som kan bidra till samma sociala sammanhållning som idrotten. Vare sig det handlar om fotboll, friidrott eller hästsport, så erbjuder idrottandet möjligheter till att träffa nya vänner och utvecklas socialt tillsammans med dessa.En positiv idrottsmiljö ger såväl psykiskt som fysiskt välmående.

GIF Sundsvall är en förening som tar ett samhällsansvar
Sedan 2003 har GIF Sundsvall tagit ett samhällsansvar genom projekten Back to Basics och Fotboll Plus. Genom att samarbeta med skolor och vara aktiva i bostadsområden försöker vi få barn och ungdomar att bli aktiva medlemmar i en förening. Föreningar som kan tillvarata ungdomarnas intresse oavsett om det gäller basket, fotboll, handboll eller någon annan idrott.

GIF Sundsvall vill bidra
Som en av Norrlands största idrottsföreningar vet vi vad idrotten kan ge. Vi känner till hur nyttigt det är med träning, hur gemenskap och allt annat runt omkring kan skänka glädje till alla de aktiva inom föreningens verksamhet. Vi vill dela med oss av detta.


Back 2 Basics

Back 2 Basics är ett projekt som startades av GIF Sundsvall under 2008.Vi har kunnat konstatera att alltför många barn och ungdomar i stadsdelar med låg föreningsrepresentation inte deltar i föreningslivet. Anledningen till detta är ofta att de saknar resurser för att medverka, exempelvis i form av pengar till medlems- och deltagaravgifter, lagkassa, träningskläder, skjuts till träningar, socialt nätverk och så vidare.

Genom ”Back 2 Basics” kan GIF Sundsvall verka i bostadsområden för att tillsammans med andra föreningar erbjuda en aktiv och positiv fritid för barn i åldern åtta till tolv år. Projektet syftar till att leda barn i det svenska föreningslivet och etablera föreningsrepresentation i området.

Projektet bedrivs idag i stadsdelen Nacksta under Ramiz Idic ledning, i Ljustadalen Gjynjet Berisha och Carl Berglund i Bredsand. Viktiga samarbetsaktörer i projektet är S:t Olofsskolan, fritidsgården i Nacksta, Ljustadalens Aktivitets Centrum, Ljustadalens Skola, Mitthem och Sundsvalls kommun med bidrag från FATI-förebyggande arbete tidiga insatser.