Årsmöte

Årsmöte

  • Publicerad 15 mars

Hej alla medlemmar!

Nu är det dags för årets viktigaste möte. Som medlem i GIF Sundsvall har du möjlighet att påverka föreningens framtid i sann demokratisk anda. Ta den chansen och gör oss starkare, klokare och bättre. Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Som alla vet så befinner oss fortfarande i en mycket besvärlig samhällssituation som präglas av de restriktioner som följer i coronapandemins spår. Detta medför att vi, även i år, väljer att genomföra vårt årsmöte i den digitala plattformen Teams.

Årsmötet är måndagen 15/3, kl 18:00 på den digitala applikationen Teams.

Så här går det till rent praktiskt:

Medlem som önskar delta på årsmötet, via Teams, anmäler sig senast söndag 14 mars via e-post medlem@gifsundsvall.se

I retur får du sedan en länk till mötet via e-post samt årsmöteshandlingarna.

Dagordning finns att hämta i GIF-butiken i In-gallerian, öppet vardagar kl 11-16. Övriga handlingar såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisningen samt inkomna motioner och svar på dem kommer att finnas tillgängligt inom kort samt skickas ut till dem som anmäler sig till mötet.

Du som inte har möjlighet att delta på årsmötet men önskar bifalla eller avstyrka någon punkt på dagordningen kan göra det skriftligen via e-post till medlem@gifsundsvall.se, alternativt inlämna dessa till GIF-butiken, senast måndag 15 mars

Varmt välkomna!

Styrelsen GIF Sundsvall

Är du inte medlem än? Ansök här och se dina förmåner