Värdegrund

Värdegrund

  • Publicerad 16 mars

GIF Sundsvalls värdegrund sammanfattas av ett värdegrundsord ”TALK”.

Ordet är en sammanslagning av fyra ledord:
Tydlig, Ansvarfull, Lojal, Kommunikativ.

Dessa ord sammanfattar det värdegrundsarbete som föreningen genomfört för att skapa riktlinjer som ska gälla för hela föreningens verksamhet.