Nyheter

Filtrera
Kallelse till extra årsmöte i GIF Sundsvall

Kallelse till extra årsmöte i GIF Sundsvall

Tisdag 23 april, kl 18.00, Arenarestaurangen

Med anledning av att årsredovisningen saknade underskrifter från samtliga styrelseledamöter vid det ordinarie årsmötet, 7 mars 2019, kan inte nuvarande årsredovisningen anses avgiven på ett korrekt sätt. För att styrelsens ledamöter skall anses ha följt stadgarna så kallas det därför nu till en ett extra årsmöte där medlemmarna skall besluta om att fastställa årsredovisningen, vinstdisposition, samt ansvarsfrihet för styrelsen. Inga andra frågor finns att beslutas om på detta möte.

/Styrelsen GIF Sundsvall