Nyheter

Filtrera

Policy: matchställ

Policy för matchställ, beslutad 2023-12-18

 

Bakgrund:

Föreningen GIF Sundsvall bildades 1903. Under de allra flesta av de 120 år som föreningen har funnits har matchstället bestått av blå tröja, vita shorts och blå strumpor.

År 2006 användes för första gången ett helblått matchställ, vilket fanns kvar i tre säsonger. Därefter återgick vi till vita shorts, för att år 2017 åter byta till helblått, vilket sedan dess har varit matchställets utseende. Orsaken till förändringen var helt enkelt att personer inom föreningen ansåg att det var vackrare med ett helblått ställ, varför de tog beslutet att byta.

Inför GIF Sundsvall årsstämma 2023 lämnades en motion in, där motionärerna föreslog besluta på att matchstället i framtiden ska bestå av blå tröja, vita shorts och blå strumpor, i enlighet med vad traditionen bjuder. Lagfärger är viktiga för en förenings kultur, själ och traditioner och är därför ingenting som bör kunna förändras godtyckligt i takt med tillfälliga trender och mode. GIF Sundsvall har därför tagit fram en policy för matchställ som tillämpas från och med säsongen 2024.

 

Kommentar rörande dam & flickfotboll:

GIF Sundsvall har ambitionen att införa flick- och damfotboll i föreningen i en nära framtid. Inom damfotbollen går allt fler föreningar och landslag ifrån vita shorts, av det enkla skälet att spelare ska känna sig bekväma med att spela fotboll även då de har mens. Vid införandet av flick- och damfotboll kommer föreningens policy för matchställ att ses över, så att möjlighet ges för flickor/damer att använda en annan färg på shortsen.

 

Policy för ordinarie matchställ:

 • GIF Sundsvalls färger på matchstället är blå tröja, vita shorts och blå strumpor.

 • Att tröjan är blå innebär att den i huvudsak är blå. Om tröjan kompletteras med annan färg ska färgen vara vit eller gul.

 • Inslag av blått kan förekomma på shorts likväl som inslag av vitt kan förekomma på strumporna. De huvudsakliga färgerna ska dock alltid vara vit respektive blå.

 • Matchdräktssponsorers namn/logotyper samt tröjnummer och spelarnamn ska vara tryckta i vitt. Andra färger får endast förekomma i undantagsfall.

 • GIF Sundsvalls klubbmärke ska finnas tydligt synligt på matchtröjan.

 • GIF Sundsvall ska så länge det är möjligt alltid spela i ordinarie matchställ. Det innebär att reservställ endast används då Svenska Fotbollförbundets tävlingsregler gör det omöjligt att använda ordinarie ställ.

 • Då det är viktigt för enhetlighet och gemenskap ska samma färger på matchställ vara genomgående för samtliga lag i föreningen. Under en övergångsperiod kan dock andra färger tillåtas för våra yngre ungdomslag.

 

Reservställ

 • Utgångspunkten för färg på reservtröja ska vara vit eller gul med blå detaljer. Stället ska i sin helhet tydligt avvika från ordinarie ställ.

 • Kring reservställ finns inget fast regelverk vid val av färger och övrig design. Däremot ska reservställ alltid utformas så att de förknippas med och uttrycker GIF Sundsvall.

 • På reservstället ska tryck i klubbmärkets blå och gula nyanser företrädesvis användas. Andra färger än dessa får endast användas i undantagsfall.

 • Reservstället ska endast användas då Svenska Fotbollförbundets tävlingsregler inte tillåter ordinarie ställ.

 • GIF Sundsvalls klubbmärke ska finnas tydligt synligt på matchtröjan.

 

Specialställ

 • Vid enstaka tillfällen kan specialställ användas. Exempel på sådana tillfällen kan vara jubileumsmatcher eller matcher där vi uppmärksammar viktiga frågor kopplade till föreningens värdegrund.

 • Specialställ ska dock alltid utformas så att de förknippas med och uttrycker GIF Sundsvall.


Klubbmärket

 • Det klubbmärke som förekommer på matchställen ska som regel vara i originalfärger, det vill säga gul text på blå botten omslutet av en gul krans.

 • Andra varianter av klubbmärket kan tillåtas vid speciella tillfällen. Till exempel användes under 2023 en jubileumsvariant för att uppmärksamma föreningens 120-årsjubileum. Sådana undantag ska dock göras sparsamt och med sunt förnuft. 

 

Fakta och historik om klubbmärket

Matchdräkter genom tiderna