Nyheter

Filtrera
Back 2 Basics bidrar med mer än bara sportsliga aktiviteter

Back 2 Basics bidrar med mer än bara sportsliga aktiviteter

GIF Sundsvalls projekt “Back 2 Basics” är en viktig del av klubbens CSR-arbete. Projektet har genom åren visat upp tydligt positiva resultat, men det är de mjuka värdena och de långsiktiga resultaten som värmer extra.

GIF Sundsvall träffar Tomas Jonsson på hans kontor mittemot NP3 Arena. Trots att hela organisationen nyligen flyttat in i lokalerna har Tomas snabbt gjort sig hemmastadd. Väggarna är närmast tapetserade med löpsedlar om olika höjdpunkter från den moderna GIF-historien. På bordet trängs flaggor, vimplar och fotografier med fotbollsrelaterade magasin. Inredningen vittnar om att det i kontorsstolen mittemot oss sitter en man med ett minst sagt stort engagemang och fotbollsintresse. Just engagemang är också något som präglar hans vardagliga arbete.

Tomas är CSR-ansvarig (Corporate Social Respsonsibility) hos GIF Sundsvall och arbetar därför med aktiviteter som ur ett samhällsperspektiv har en positiv inverkan. År 2003 startade GIF Sundsvall projektet som senare fick namnet Back 2 Basics. Ett projekt som växte fram ur ett önskemål om fler ungdomsaktiviteter i stadsdelen Nacksta, berättar Jonsson.

– Back 2 Basics startades genom en förfrågan från kommunen och näringsidkare i området där bland annat Mitthem var drivande. Ungdomarna hade inget att göra vilket ibland resulterade i klotter och annan skadegörelse.

Joao Pinheiro, som då var involverad i GIF Sundsvall, samt den tidigare klubbchefen Henrik Wikström startade därför ett projekt för att sysselsätta ungdomar. Projektet handlade om att skapa aktiviteter för ungdomarna efter skolan. Efter en behovsanalys kunde man konstatera att målgruppen var barn i årskurs 1–6. Arbetet startade med en initial tanke om att tillvarata ungdomarnas sportintresse, vare sig det gällde fotboll, innebandy, handboll eller basket. När man sedan utvärderade projektet uppvisades tydliga resultat.

– Vi fick en fantastisk fin respons och utfallet var oerhört positivt. Polisens statistik visade att antalet anmälda brott relaterade till skadegörelse och liknande drastiskt hade sjunkit. Det här blev därför någonting som man ville pröva i fler stadsdelar med liknande problematik.

Idag ansvarar GIF Sundsvall för Back 2 Basics-aktiviteter i tre stadsdelar – Nacksta, Ljustadalen och Bredsand. Målgruppen och de planerade aktiviteterna är fortfarande desamma.

– Aktiviteterna ska vara frivilliga, kostnadsfria och ambitionen är att vi ska vara tillgängliga alla skoldagar. Precis som tidigare riktar vi oss till barn i årskurs 1-6 även om det också händer att äldre barn och ungdomar deltar.

Handlar om glädje och gemenskap

Bortsett från polisens brottsstatistik är det svårt att finna konkreta och mätbara resultat från den här typen av aktiviteter. Det handlar snarare om mjuka värden. Back 2 Basics syfte är dessutom inte endast att hålla barn och ungdomar borta från kriminalitet, utan fokuserar egentligen lika mycket på personlig utveckling och förståelse för olika samhällsfunktioner.

De kortsiktiga resultaten fångas bäst på plats och handlar främst om att se den glädje och gemenskap som genomsyrar aktiviteterna. När vi frågar Jonsson om han kan beskriva de långsiktiga resultaten skiner han upp.

– Det är fantastiskt häftigt att få uppleva ungdomarnas personliga utveckling, det är ju de som är vår framtid. Vi stödjer ju bland annat skolorna med läsfrämjandet. Att då få följa en person som kanske haft det tufft med läsandet och att se den personen sakta men säkert utveckla sin förmåga och slutligen nå den nivå hen bör vara på, är otroligt.

Att Back 2 Basics arbete ger positiva samhällsresultat är tydligt. Men det är inte bara samhället som drar nytta av arbetet, även GIF Sundsvall som förening har mycket att vinna på ett lyckat CSR-arbete. Idag finns en större förväntan på företags och organisationers sätt att bedriva sin verksamhet. Jonsson nämner exempelvis sponsorernas växande fokus på det sponsrade företagets samhälleliga engagemang.

– Det vi kallar sponsorskap är under förändring. Det går hand i hand med att världens förändras, värdet på en analog reklamskylt är ju inte detsamma idag som tidigare till exempel. Sen tror jag att det idag är viktigare för företag att förknippas med något de kan stå får. Om vi tar SCA som exempel. De har inte sin logga på våra matchtröjor för att de vill sälja mer produkter, utan det handlar snarare om olika sociala skäl. Ett av dessa skäl är att de vill stötta de bra saker vi gör i samhället.

CSR-arbetet är därför en viktig del för GIF Sundsvall som organisation vilket följaktligen också ställer höga krav på de inblandade. Efter intervjun skakar Tomas Jonsson vår hand samtidigt som han blickar ned mot sin almanacka. Vår träff skedde mellan två inbokade möten vilket gör att han nu genast måste springa vidare. Det höga tempot gör att engagemang och klubbhjärta blir till
nödvändiga egenskaper. Men är det någon som är lämplig för den här typen av uppgifter bör det vara en person med Leif Forsberg-tapeter på sitt kontor.

Rickard Olsson, praktikant & textförfattare

Anna Leino, ansvarig utgivare & tf kommunikatör

anna.leino@gifsundsvall.se