Giffen – GIF Sundsvalls maskot

Giffen – GIF Sundsvalls maskot

  • Publicerad 16 mars

Vår maskot Giffen träffar du i arenan i samband med våra hemmamatcher.

Giffen – historien
Det första bevarade dokument med namnet Medelpad är från 1257 men långt innan dess, på den plats Sundsvall ligger i dag, levde Giffen, i ett med naturen.

En gammal text beskriver landskapet där Giffen växte upp. ”Medelpad är onekligen ett vackert landskap, som med sin rikedom på strömmar och sjöar och med sin kuperade mark nästan öfverallt erbjuder tilltalande, stundom hänförande bilder, hvilka ock genom landskapets i allmänhet rika vegetation hafva mjukare konturer än de omkringliggande landskapens. Klimatet är ock blidare än i dessa. Gårdarna äro mestadels välbebyggda, och det hela gifver intryck af välstånd. Befolkningen är i allmänhet upplyst, redbar och nykter. Det vilda djurlivet i landskapet innefattar rådjur, älg, räv, grävling, skvader, hare, bäver, lodjur, skogsmård, björn, varg och den mest välkände av dem alla, Giffen”.

GIF Sundsvall bildades den 25/8 – 1903 på Matilda Andersson Café på Köpmangatan. Tillägget GIF till namnet Sundsvall är en hyllning till Giffen och har sin grund ur historien om hur världens första fotbollsmatch spelades. Enligt sägnen skapades den första fotbollen av färska björkkvistar som bands tillsammans till en stor kvistboll av Giffen. Giffen utmanade en annan jätte som har sin hemvist i och kring Matforstrakten vid namn Starkotter (även kallad Röde-Pilt) till match. Matchen som spelades med sju-mila-kliv slutade med vinst till Giffen, som skapade en vinnaranda som än i dag lever vidare i GIF Sundsvall. Sägnen säger vidare att Starkotter i sin vrede av förlust kastade en stor sten från Marmens södra strand till Attmar by, intill Attmar kyrka. Den stenen finns att beskåda ännu i dag för de som har vägarna förbi Matfors, strax utanför Sundsvall.

En annan anekdot om Giffen som lär vara uppkomsten till sågverksepoken beskrivs så här av den Italien födde Omero Gavino som med familj, vänner och tjänare reste genom Sverige. ”En dag under min resa uppströms efter Ljungan fick jag syn på en vidunderlig figur vid stranden som jag senare lärde mig gick under namnet Giffen. Några djur hade blivit avskurna av vårfloden och fast på en markbit mitt i Ljungans lopp. Strömmen var för strid för att de skulle våga sig i att simma över. Giffen lyfte upp både gran och fur rakt upp ur marken och lade dem till rätta likt en bro för att rädda de stackars djuren.” Då trädstammarna något senare flöt i väg mot kusten tändes det en idé hos Italienaren som han dryftade med sina medresenärer som svarade si padrone, si padrone, si padrone……”.

Enligt lokalbefolkningen var Giffen en mycket vanlig syn i.a.f. fram till år 1670 då han lär ha sagt ”Hujeda mig, här kryllar ju av folk.” Det året 1670 var 194 personer bosatta i staden. Sedan dess har Giffen varit mindre synlig men ännu i dag kommer rapporter från jägare, svamplockare och andra människor som rör sig i och kring skogstrakter att de sett Giffen. Många äro de besökare på GIF Sundsvalls matcher som blickat upp mot Norra Berget och tyckts sig för en stund se en siluett som dom förknippar med Giffen.

Giffen står för vinnaranda, hjärta för omvärlden och stoltheten över att tillhöra Sundsvall. Därför är Giffen vår maskot i dag.

Giffen tecknad

Här kan du läsa en intervju med Giffen (extern länk, Sundsvalls Tidning)

2011 vann Giffen och dess skapare tävlingen Årets drakskulptur (extern länk, Stadsparaden)


Bild: Giffen. Foto: Anders Thorsell.

Design: Håkan Jonsson 2010.


Fakta om GIF Sundsvall