Back 2 Basics

Back 2 Basics

  • Publicerad 1 februari

Back 2 Basics är ett projekt som startades av GIF Sundsvall under 2008. Vi har kunnat konstatera att alltför många barn och ungdomar i stadsdelar med låg föreningsrepresentation inte deltar i föreningslivet. Anledningen till detta är ofta att de saknar resurser för att medverka, exempelvis i form av pengar till medlems- och deltagaravgifter, lagkassa, träningskläder, skjuts till träningar, socialt nätverk och så vidare.

Genom ”Back 2 Basics” kan GIF Sundsvall verka i bostadsområden för att tillsammans med andra föreningar erbjuda en aktiv och positiv fritid för barn i åldern åtta till tolv år. Projektet syftar till att leda barn i det svenska föreningslivet och etablera föreningsrepresentation i området.

Förutom idrott bedrivs projekt där fotboll kombineras med läxläsning, böcker och skrivande.

2019 invigdes GIF Sundsvalls egen anläggning Camp Mitthem i Nacksta (med två konstgräsplaner) som används både för ”Back 2 Basics”, spontanidrott och klubbens träningar. B2B finns också närvarande i Bredsand och Ljustadalen.

Sedan 2019 erbjuder GIF Sundsvall, i samarbete med Region Västernorrland, öppna träningar i gåfotboll, utan kostnad, som en del i en satsning på folkhälsa och ett livslångt fotbollsspelande.

I samarbete med Mitthem erbjuds också kostnadsfri yoga och på helgerna nattfotboll. Sedan sommaren 2021 arrangeras även kostnadsfri simskola för barn i samarbete med Sundsvalls kommun och RF Sisu Västernorrland.

”Back 2 Basics bidrar med mer än bara sportsliga aktiviteter”.

Läs mer om vårt samhällsansvar.