NP3 Arena

NP3 Arena

  • Publicerad 6 augusti

GIF Sundsvalls hemmaarena heter NP3 Arena (nytt namn sedan 2018) och ligger mitt i centrala Sundsvall (längs Universitetsallén, Slöjdgatan och Tivolivägen), på gångavstånd från centrum, buss- och järnvägsstation.

Arenan byggdes om 2001–2002 och återinvigdes av kung Carl XVI Gustaf den 9 juni 2002. För att skapa en samlande arena sitter åskådarna så nära planen som möjligt. Publikkapaciteten är cirka 8 000 åskådare, varav 5 000 under tak (norra och södra läktaren). Underlaget är konstgräs sedan 2004, med planvärme och bevattningsanläggning.

I arenan finns också en restaurang med loger och konferensrum i den södra läktarens integrerade kontorsbyggnad. Bakom norra läktaren finns ett serverings- och aktivitetsområde (Camp GIF).

Arenan ägs av Sundsvalls kommun och fastighetsbolaget Lilium (kontorslokalerna) och används även för konsertevenemang.

Publikrekordet vid fotboll är 16 507 personer (GIF-Högadal i kvalet till Allsvenskan 15 oktober 1961) och vid konsert 22 337 personer (Gyllene Tider 13 augusti 2004).

Till arenaskiss, biljetter och publikinformation


Historia

Tidig bild från Idrottsparken med musikpaviljongen

Idrottsparken med musikpaviljongen på 1920-talet. Foto: Sundsvalls museum.

Idrottsparken, som Giffarnas hemmaplan ursprungligen hette, invigdes första gången den 6 augusti 1903, på samma plats som i dag, och hade från början även en musikpaviljong samt banor för löpning, kägelspel, skytte och tennis. Vid entrén fanns en utsmyckad portal. På vintern spolades isbana upp för allmänhetens åkning, konståkning och bandy (Selånger SK spelade allsvensk bandy där 1969–1973).

Skridskoåkning i IP under 1900-talets första decennium.

Skridskoåkning i IP under 1900-talets första decennium (ur jubileumsboken 1978).

Tidig bild över IP sedd söderifrån med Storbron i förgrunden. Här syns musikpaviljongen och byggnaden med kägelbanorna i bakgrunden (ur jubileumsboken 1978).

Intill Idrottsparken fanns också Stenkrossplanen som, förutom att vara parkering och uppställningsplats för cirkusar och utställningar, också användes för fotboll. Under 1940–60-talet fanns där även en ishockeyrink som bland andra användes av GIF.

Fotbollsplanen i Idrottsparken bestod till en början av sand men 1922 anlades gräs (vilket var underlaget fram till 2004 då konstgräs lades in).

1922 byggdes också löparbanor, hoppgrop och kastringar för friidrotten.

1930/31 togs den gamla huvudläktaren, som kom att kallas “Holken”, på södra sidan planen, i bruk (revs vid ombyggnaden 2001). En mindre sittplatsläktare med tak över de övre bänkarna, med pressläktare (som byggdes ut i omgångar), omklädningsrum, förråd, vaktmästeri, toaletter och från början även en entré från Fabriksgatan (nuvarande Universitetsallén) i mitten. Läktaren ritades av arkitekten, tillika stadens brandchef, Ebbe Crone som innan bland annat skapat legendariska “Filmstaden“ i Solna.

Gamla huvudläkaren i Idrottsparken, även kallad "Holken".

Gamla huvudläktaren – “Holken” – innan rivning 2001. Foto: Anna Porsmyr/Sundsvalls museum (digitaltmuseum.se)/CC BY-NC.

1936 planterades en ek i det nordvästra hörnet i arenan. Plantan var en gåva som brottaren Rudolf “Preven” Svedberg, Sundsvalls AIK, fått för sitt guld vid OS i Berlin samma år. Alla guldmedaljörer fick med sig en ekplanta hem från Tyskland och “Prevens” ek fick pryda och växa i Idrottsparken i nästan 50 år, omgiven av ett blomsterarrangemang föreställande de olympiska ringarna. På 1980-talet tvingades kommunen ta bort det då 5–6 meter höga trädet men 2 november 2008 planterades en ny ek på samma plats under en ceremoni.

På 1940-talet användes löparbanorna (kolstybb) även för speedway. Isracing har också arrangerats i arenan.

Inför GIF Sundsvalls debut i Allsvenskan 1965 byggdes en ny högre ståplatsläktare på norra sidan i form av stålställningar med trägradänger.

Idrottsparkens entré 1965.

Idrottsparken 1965 med stora entrén i sydöstra hörnet och de nya läktarna på norra sidan i bakgrunden. Foto: Bosse Ericsson/Norrlandsbild/Sundsvalls museum (digitaltmuseum.se)/CC BY-NC.

När Selånger SK tog steget upp i högsta serien i bandy 1969, och flyttade sina hemmamatcher från Bergsåker till Idrottsparken, installerades elbelysning.

Bandyplanen i Idrottsparken i kvällsbelysning 1970.

Bandyplanen i Idrottsparken i elljus 1970. Till vänster gamla huvudläkaren. Foto: Bo Schilling/ Norrlandsbild/Sundsvalls museum (digitaltmuseum.se)/CC BY-NC

1970 byggdes en inglasad pressläktare under taket i huvudläktaren (den byggdes ut med utrymme för speaker och tv-kamera 1976 och för bevakningspersonal 2000).

1974 lades värmeslingor ner under gräsplanen för få planen spelbar tidigare på våren. Då flyttades också bandyn till isanläggningen i Gärde och friidrotten till Baldershovs IP (som också fungerade som reservarena för fotbollen under ombyggnaden).

Vy över Idrottsparken på 1980-talet

Vy över Idrottsparken på 1980-talet.

Fram till 1980-talet fanns en stor entré i det sydöstra hörnet (senare byggdes separata insläppskurer runt om arenan och 2017 en ny huvudentré i nordöstra hörnet). Bredvid fanns en annonstavla för kommande matcher (senare digital men borttagen i samband med ombyggnaden 2001).

Publik strömmar till IP inför allsvenskt kval 1957

Publik strömmar till IP inför allsvenskt kval 1957. Foto: Norrlandsbild/Sundsvalls museum

1990–1991 renoverades värmesystemet och planen och norra läktaren flyttades något norrut (GIF spelade under tiden på Westhagen, Baldershov och Timrå IP). Den nedersta delen av norra läktaren fick nya betongfundament och träbänkar. Plattformen runt planen rustades upp och staketet byttes ut. Planer på en ny huvudläktare fanns redan då men stoppades i sista stund på grund av pengabrist hos kommunen, som vid denna tid även byggde fotbollshallen Nordichallen i Gärde och lade första konstgräsmattan på Westhagen, strax väster om Idrottsparken.

1992 ersattes den lilla upphöjda byggnaden med analog matchklocka och bemannad resultattavla på västra kortsidan med en digital variant. Den flyttades 2001 till nordvästra hörnet.

1998 ersattes sittplatsernas träbänkar (nedre delen av norra läktaren och huvudläktaren på södra sidan) med gröna plaststolar inför U21-landskampen mellan Sverige och England och 1999 fick spelargången från huvudläktaren mot planen en utdragbar grön spelartunnel.

IP vid allsvenska avancemanget 1999. Norra läktaren med ståplats längst upp och nya stolar längst ner

IP vid allsvenska avancemanget 1999. Norra läktaren med ståplats längst upp och nya stolar längst ner. Foto: Anders Thorsell.

2000 installerades ny planbelysning i form av fyra nya belysningsstolpar i hörnen (kompletterades 2014 med ytterligare lampor på taket på norra och södra läktaren) samt en ny högtalaranläggning.

Den senaste stora ombyggnaden gjordes 2001–2002 (i ett samarbete mellan Sundsvalls kommun och fastighetsbolaget Norrporten, numera Castellum, och med stöd från EU) då bland annat nya läktare (mestadels sittplatser) byggdes runt hela arenan. På södra sidan med omklädningsrum, restaurang, kontors-, service-, media- och konferensutrymmen, och med nya toaletter, kiosker och förråd. Totalkostnaden blev cirka 150 miljoner kronor. Norrporten/Castellum gick då också in som ägare i de nya kontorslokalerna (men sålde 2019 till Lilium) medan kommunen fortsatt äger övriga delar.

Matcher spelades i arenan även under byggtiden med tillfälliga baracker på västra sidan för omklädningsrum och mediautrymmen.

Fotbollen som är en ventilationstrumma på arenans tak.

Den stora fotbollen på taket i det sydvästra hörnet är i själva verket en specialdesignad ventilationstrumma, en idé som uppstod hos en av entreprenörerna under bygget. Foto: Robin Nordlund/Bildbyrån.

2002 fick arenan också en egen hymn, skriven av Hansi Fellbrink, med namnet Sundsvall Park Arena (som arenan kallades en kort period) och som användes vid arenans 100-årsjubileum 2003.

Konstgräs lades in första gången 2004 och mattan har sedan bytts ut 2009, 2014 och 2021. 2014 installerades även ett nytt bevattningssystem.

Arenan

Vy mot västra läktaren. Foto: Anders Thorsell.

2006 köpte fastighetsbolaget Norrporten namnrättigheten till arenan och den bytte namn till Norrporten Arena fram till och med 2016.

Sedan 2008 hyllas GIF-legendaren Leif “Lill-Foppa” Forsberg i arenan genom att hans matchtröja nummer 10 är uppsatt på väggen på den södra läktaren.

Arenan 2015 och södra läktaren

Södra läktaren med “Lill-Foppas” tröja nummer tio på väggen till vänster. Foto: Anders Thorsell.

2013 invigdes Camp GIF i och vid det gamla växthuset bakom norra läktaren, där det serveras mat och dryck och arrangeras olika aktiviteter och försäljning för publiken.

Sommaren 2015 installerades en storbildsskärm i det nordvästra hörnet i arenan (och ersatte då matchklockan), liksom digitala reklamskyltar längs sidorna av planen.

Norra läktaren på NP3 Arena

Norra läktaren på NP3 Arena 2019, med storbildsskärmen till vänster och digitala skyltar längs planen. Foto: Anders Thorsell.

2016 lanserades ett trådlöst nätverk för publiken i arenan som via wifi nu kan ansluta fritt till internet.

2017 byggdes en ny entré i det nordöstra hörnet av arenan, i anslutning till Camp GIF, där all publik, förutom till den södra läktaren och bortasektionen, släpps in.

2018 tecknade NP3 Fastigheter ett avtal om namnrättigheten och nya namnet blev NP3 Arena.

Inför säsongen 2019 byggdes en ståplatssektion, helt utan stolar, på den östra läktaren. Ståplatsläktaren har fått namnet “Mathildas” efter en tävling inom supporterklubben Patronerna (efter Mathilda Anderssons café där GIF Sundsvall bildades 1903). Gästande lags supportrar hänvisas fortsatt till den västra läktaren som, precis som arenan i övrigt, består av uppfällbara stolar.

Linus Hallenius tackar publiken på "Mathildas" 2019.

Linus Hallenius tackar publiken på ”Mathildas” 2019. Foto: Per Olert/Bildbyrån.


Källor: Alla tiders GIF Sundsvall 1 och 2, Sundsvalls Tidning, Dagbladet, Sundsvalls kommun, Bolletinen.se, Gyllenetider.com, Sundsvalls museum.


Fakta, NP3 Arena 

Byggår: 1903 (ombyggd 2001–2002).

Kapacitet: Cirka 8 000 åskådare (upp till 25 000 vid konserter).

Publikrekord: 16 507 personer (GIF-Högadal i kvalet till Allsvenskan 15 oktober 1961), vid konsert 22 337 personer (Gyllene Tider 13 augusti 2004).

Planstorlek: 105×68 meter.

Underlag: Konstgräs (med planvärme och bevattningsanläggning).

Belysning: 1200 lux.

Omklädningsrum: Arenan har fyra stora omklädningsrum och ett domarrum. Lokaler finns också för sjukvård/massage, tvätt och vaktmästeri.

Ägare: Sundsvalls kommun (fotbollsplanen, läktarna och omklädningsrummen) och fastighetsbolaget Lilium (kontorslokalerna).

Adress: Universitetsallén/Slöjdgatan/Tivolivägen, Sundsvall. Karta (Google Maps)

Hemmalag: GIF Sundsvall och Sundsvalls DFF (hyrs även av andra klubbar för enstaka matcher).

Placering, hemmasupportrar: “Mathildas” (östra läktaren, ståplats, utan tak, capoplats finns).

Bortasupportrar: Västra läktaren (sektion S och vid behov R och P, uppfällbara stolar, utan tak, capoplats finns).

Rullstolsplatser: Södra läktaren (ovanför sektion A och D) och nordöstra hörnet.

Press/media: På den södra läktaren finns pressplatser med bord, eluttag och trådlöst nätverk. På plan 5 finns kameraplattform och hytter för tv- och radiokommentatorer, speaker, sekretariat samt bevakningspersonal/polis. Pressrum finns på plan 4.

Parkering: Sundsvalls kommun erbjuder gratis parkering i p-huset Balder intill arenan på östra sidan (karta). Fri parkering från en timme före alla GIF-matcher och en timme efter. 

Insläpp: Huvudentrén ligger i nordöstra hörnet mot Tivolivägen. Entréer finns även på södra och västra sidan, var du ska gå in framgår av din biljett.

Entrén i nordöstra hörnen på NP3 Arena

Huvudentrén i nordöstra hörnet, med Camp GIF i bakgrunden.

Servering: I växthuset (Camp GIF) vid den nordöstra entrén serveras mat och dryck. I arenan finns också ett flertal kiosker (bakom läktarna samt plan 2 på södra sidan).

På södra sidan finns en vip-restaurang samt loger och konferensrum med utsikt mot planen (plan 3 och 4).


Till arenaskiss, biljetter och publikinformation

Historiska bilder från Idrottsparken (digitaltmuseum.se)

GIF Sundsvalls historia


Översta bilden: Vy över arenan 2021. Foto: Nils Jakobsson/ Bildbyrån.

André Pettersson