Nyheter

Filtrera
Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i GIF Sundsvall (org. nr 889200-1002) kallas härmed till årsmöte torsdag 14 mars 2024 klockan 18.00 på Quality Hotel i Folkets Hus, Esplanaden 29. Dörrarna öppnar klockan 17.30.

Det kommer även att finnas möjlighet för medlemmar att delta i årsmötet digitalt.
Kom ihåg att ta med dig ditt medlemskort samt legitimation! Ditt digitala medlemskort hittar du på din medlemssida, som du kommer åt via https://gifsundsvall.minasidor.club

Anmälan
Du föranmäler dig till årsmötet genom att maila till medlem@gifsundsvall.se senast måndagen den 11 mars. Ange namn, personnummer och telefonnummer, samt om du tänkt delta på plats eller digitalt. Länk till mötet kommer att skickas ut per mail till de medlemmar som anmält sig.

Årsmöteshandlingar
Dagordning årsmöte
Verksamhetsberättelse 2023
GIF Sundsvall – Årsredovisning 2023
GIF Sundsvall Budget 2024
Beslutsskrivelse budget 24
Valberedningen 2024
Rapport Jämnställd fotboll februari 2024
Beslutsskrivelse jämställd fotboll 2024
Förtjänsstecken_hedersledamöter

1. Motion – Handlingsplan för förbättrad publikupplevelse – uppföljning från 2023
1. Motionssvar – Handlingsplan och målsättning för förbättrad publikupplevelse
2. Motion om avståndstagande mot bengaler
2. Motionssvar – Avståndstagande mot bengaler
3. Motion om damfotboll
3. Motionssvar – Damfotboll
4. Motion om matchstället
4. Motionssvar – Matchställets utformning
5. Motion om tak på rullstolsplatser
5. Motionssvar – Tak över rullstolsplatser
Proposition – Nedläggning av Sundbompokalen

Röstning på årsmötet
Det är endast de som är minst 16 år gamla och som varit medlemmar under 2023 som har rösträtt på mötet. Däremot har samtliga som betalt medlemsavgift senast den 14 mars yttrande- och förslagsrätt.

Frågor?
Maila till medlem@gifsundsvall.se.

Välkomna!

Tillsammans är vi GIF Sundsvall!