Ackreditering

Ackreditering

  • Publicerad 12 april

Mediaackreditering sker via e-post till:

Joakim Forsberg, Kommunikatör

joakim.forsberg@gifsundsvall.se

Ackrediteringsansökan måste vara inskickad senast 48 timmar innan match. Ackrediteringsbrickor och fotovästar som delats ut vid ankomst till arenan ska lämnas tillbaka efter matchens slut.

Pressentré
Pressentrén ligger på den södra läktaren (entré D, G) och där delas mediabricka ut av insläppspersonalen. Fotografer får också låna fotoväst. På den södra läktaren (sektion B och C) finns pressplatser med bord, eluttag och trådlöst nätverk. På plan 5 finns kameraplattform och hytter för tv- och radiokommentatorer.

Allmän information
Alla journalister och fotografer ska i samband med GIF Sundsvalls matcher bära erhållen mediabricka synligt. Fotografer ska också bära erhållen väst.

Under match
Under matchens gång ber vi samtliga fotografer på innerplanen att inte placera sig mitt för den reklam som finns runt planen. Försök i mesta möjliga mån att placera er mellan två reklamskyltar för att inte täcka logotyper och text. Respektera även att sändande tv-bolag som kan ha flera kameror utplacerade runtom arenan.

Efter match
I dagsläget arrangeras inga presskonferenser i samband med GIF Sundsvalls matcher. Press har tillgång till spelargången efter slutsignalen mot uppvisande av erhållen mediabricka. Vänligen respektera att sändande bolag har företräde till intervjuer.

Välkomna till NP3 Arena!