Samhällsansvar

Samhällsansvar

  • Publicerad 5 september

Vi inom GIF Sundsvall menar att det finns få aktiviteter som kan bidra till samma sociala sammanhållning som idrotten. Vare sig det handlar om fotboll, friidrott eller hästsport så erbjuder idrottandet möjligheter till att träffa nya vänner och utvecklas socialt tillsammans med dessa. En positiv idrottsmiljö ger såväl psykiskt som fysiskt välmående.

Sedan 2003 har GIF Sundsvall tagit ett samhällsansvar genom projekten “Back to Basics” och “Fotboll Plus”. Genom att samarbeta med skolor och vara aktiva i bostadsområden försöker vi få barn och ungdomar att bli aktiva medlemmar i en förening. Föreningar som kan tillvarata ungdomarnas intresse oavsett om det gäller basket, fotboll, handboll eller någon annan idrott.

Som en av Norrlands största idrottsföreningar vet vi vad idrotten kan ge. Vi känner till hur nyttigt det är med träning, hur gemenskap och allt annat runt omkring kan skänka glädje till alla de aktiva inom föreningens verksamhet. Vi vill dela med oss av detta.

Back to basics logo

Back 2 Basics är ett projekt som startades av GIF Sundsvall under 2008. Vi har kunnat konstatera att alltför många barn och ungdomar i stadsdelar med låg föreningsrepresentation inte deltar i föreningslivet. Anledningen till detta är ofta att de saknar resurser för att medverka, exempelvis i form av pengar till medlems- och deltagaravgifter, lagkassa, träningskläder, skjuts till träningar, socialt nätverk och så vidare.

Genom ”Back 2 Basics” kan GIF Sundsvall verka i bostadsområden för att tillsammans med andra föreningar erbjuda en aktiv och positiv fritid för barn i åldern åtta till tolv år. Projektet syftar till att leda barn i det svenska föreningslivet och etablera föreningsrepresentation i området.

Förutom idrott bedrivs projekt där fotboll kombineras med läxläsning, böcker och skrivande.

2019 invigdes GIF Sundsvalls egen anläggning Camp Mitthem i Nacksta (med två konstgräsplaner) som används både för ”Back 2 Basics”, spontanidrott och klubbens träningar. B2B finns också närvarande i Bredsand och Ljustadalen.

Sedan 2019 erbjuder GIF Sundsvall, i samarbete med Region Västernorrland, öppna träningar i gåfotboll, utan kostnad, som en del i en satsning på folkhälsa och ett livslångt fotbollsspelande.

I samarbete med Mitthem erbjuds också kostnadsfri yoga och på helgerna nattfotboll. Sedan sommaren 2021 arrangeras även kostnadsfri simskola för barn i samarbete med Sundsvalls kommun och RF Sisu Västernorrland.

Vill du veta mer eller vara med och stötta? Kontakta Marknadsavdelningen på marknad@gifsundsvall.se

 

Till Facebook-sidan ”GIF Sundsvall Tillsammans” för mer information om aktuella aktiviteter

Vi stöder GIF Sundsvalls samhällsengagemang

Här kan du se mer av GIF Sundsvalls och Svensk Elitfotbolls samhällsengagemang