Säkerhet vid match

Säkerhet vid match

  • Publicerad 5 oktober

Våra publikvärdar får ideligen frågan vad man egentligen får ta med sig in på arenan. Ofta gäller denna fråga just termosar och paraplyer, vilket inte är tillåtet att ta med in på arenan av säkerhetsmässiga skäl. Vi har många som kommer till NP3 Arena för att uppleva stämningen, atmosfären och arrangemanget och då är det mycket tråkigt med incidenter och händelser som på olika sätt minskar denna upplevelse. Därför finns säkerhetsregler och krav både från förbundet och från oss som arrangörer. Allt för att publiken ska få en så bra upplevelse som möjligt.

Nedan följer de regler som gäller under match:

– I dagsläget råder väskförbud under säsongen 2024. Undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på den offentliga tillställningen eller allmänna sammankomsten samt för personer med barn som har behov av skötväska.

– Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.

– Det är inte tillåtet att medföra alkohol och andra droger, vapen eller andra farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor, antända pyroteknik eller befatta sig med pyroteknik som tänts av annan person.

– Den som är berusad eller påverkad av andra droger, bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folk-grupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning eller religion, äger inte tillträde till arenan.

– Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med text, som helt eller delvis täcker ansiktet som försvårar identifikation, som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.

– Det är inte tillåtet att kasta föremål i riktning mot spelplanen inom eller mot annan läktarsektion.

– Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.

– Det är inte tillåtet att överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen oavsett medium samt all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

– Arrangören har tillgång till inspelat material från övervakningskamerorna på arenan. Detta bildmaterial används för att identifiera individer som gör sig skyldiga till överträdelser.

– Om arrangören eller gästande förening/IdrottsAB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller ersättning för skadegörelse är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/IdrottsAB.

– Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt ovan riskerar att avvisas från arenan samt avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år.

– Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.

Frågor hänvisas till:

Thomas Åslin, säkerhetsansvarig: 070-191 04 99