Nyheter

Filtrera
Pressmeddelande

Pressmeddelande

Sportchefen informerar om läget för laget.

Ordförande Hans Selling går igenom den rapport som Revisionsbolaget Ernst&Young tagit fram avseende Svensk Elitfotbolls verksamheter vilken visar på en besparing med 771 miljoner/år i minskade samhällskostnader. GIF Sundsvall som förening står för 40 av dessa miljoner.

Svenska fotbollsförbundet har tillsammans med UEFA genomfört en analys av breddfotbollen och deras bidrag till samhället. För Sverige genererar detta ca 23 miljarder kronor, nedbrutet på Medelpad ca 220 miljoner kr i minskade samhällskostnader.

Med detta som bakgrund bör det finnas incitament för att ge GIF ekonomiskt stöd från såväl samhället som det privata näringslivet.

Ordförande presenterar budget och en 3-års prognos som visar en förlust innevarande år om 7,4 miljoner under förutsättning att föreningen säljer spelare för 5 miljoner

År två prognostiseras ett plusresultat om 0,6 miljoner och under år tre ett plusresultat om 5,7 miljoner,

Detta under förutsättning att föreningen genererar ett nollresultat 2019.

En kulturförändring genomförs nu i föreningen där styrelse och ledning avser att vara ärliga och transparenta mot samarbetspartners, medarbetare och media för att återfå tilliten.

Planen för att kortsiktigt öka föreningens intäkter är att 1. Erbjuda privatpersoner i Norrland att stödja GIF med 600 kr, i gengäld får man en exklusiv halsduk som bara finns i 5000 exemplar med texten ”Stolt GIF:are” på.

  1. Vi har den 28 maj en inplanerad träff med Näringslivet i Sundsvall där våra företagspaket presenteras.

I och med denna satsning kommer vår marknad att bearbetas från Luleå i norr till Hudiksvall i söder. GIF är en förening som har supportrar och partners i fler städer än bara Sundsvall.

Även om föreningens ekonomi är i ett kritiskt läge så känner styrelse och ledning ingen oro för sporten som har byggt ett bra och stabilt lag.

Nu är det dags för styrelsen att ta ansvar för en stabil ekonomi!

 

Hans Selling

Ordförande GIF Sundsvall