Nyheter

Filtrera
GIF Sundsvall 2022

GIF Sundsvall 2022

Under förra veckan fastställdes nästa års budget av GIF Sundsvalls styrelse. Som allsvensk fotbollsklubb kommer vi att öka i omsättning jämfört med nuvarande år. Baserat på vår vision har vi valt att satsa på olika verksamhetsområden för att kunna bli en stabil allsvensk förening. 

Vi väljer dels att satsa på att förstärka vår akademi genom att satsa på fler föreningsledare och genom att anställa en akademichef på heltid. Detta kommer att förbättra utvecklingen för våra yngre spelare och stärka oss som elitklubb.  

Vi väljer också att satsa på kommunikation och marknadsföring. Vi vill öka intresset för GIF Sundsvall i stort men även publikantalet på våra evenemang. Vi vill också som förening kommunicera mer med våra medlemmar, partners och supportrar, samt synliggöra hela vår verksamhet som exempelvis vårt CSR-arbete och vår ungdomsverksamhet och därför väljer vi att satsa på detta område. En del i den satsningen är att vi anställer vår kommunikatör på heltid. 

Vi kommer även att satsa på att stärka upp vårt A-lag. Det innebär dels att förstärka truppen men vi kommer också att anställa en fystränare på heltid med syfte att stärka upp våra spelare fysiskt, vilket kommer bidra till att förebygga risken för skador. Vi har möjligheterna att skapa ett allsvenskt lag och det är vår målsättning.

Med dessa satsningar utifrån den budget och de förutsättningar vi har blir vårt huvudfokus att nå vår vision, att bli en stabil allsvensk förening. Det innebär att sätta långsiktiga mål och att i första hand se till att vi säkrar en plats till Allsvenskan säsongen 2023. Med den budget som föreslagits och som nu är fastställd har vi säkerställt att föreningen är i ekonomisk balans och med visionen i åtanke är det dessa satsningar vi väljer att fokusera på under 2022. 

 

Klubbchef
Tomas Litström