Nyheter

Filtrera
Halvtid – vi är inte nöjda men vi ska klara det!

Halvtid – vi är inte nöjda men vi ska klara det!

Hej GIF-vänner.

Vi har nått halvtid in i säsongen. 14 matcher av 30 har spelats och vi har inte alls nått de målsättningar som alla vi förväntar oss. När vi blickar mot andra halvlek ser vi att någonting måste ske för att GIF Sundsvall ska fortsätta att vara ett elitlag. Om jag hade ett trollspö som gav enkla svar på exakt vad som behövdes skulle vi redan för länge sedan använt oss av det. Men sådan är inte verkligheten. Framgång och resultat byggs på hårt arbete och uthållighet.

För två år sedan kunde styrelsen konstatera att föreningen inte långsiktigt kunde fortsätta som man gjort, där de stora bristerna främst låg i en ständigt backande ekonomi, ”lånefinansiering” och kortsiktiga investeringar som ibland gav kortsiktiga positiva effekter men som över tid inte fungerade. Föreningen behövde därför ta en ny riktning som skulle säkerställa en över tid hållbar ekonomi, organisation och sportslig kvalitet som i grunden skapas med lokala resurser. Det är den vägen föreningen har tagit sedan två år tillbaka.

Hur har vi då lyckats?

Det som är vår kärnverksamhet – sporten – mätt som A-lagets prestation har inte nått sina mål vilket alla som följer laget och läser tabellen kan se.

Sporten ur ett bredare perspektiv har däremot utvecklats. Vår akademi spelar i de allsvenska serierna för P16, P17 och P19 och ungdomsverksamheten totalt sett bedriver en mycket fin verksamhet.

Dialogen med våra samarbetspartners utvecklas positivt och vi har stärkt vår ekonomiska bas mätt i samarbetsavtal även om vi har mycket kvar att göra.

Vi har minskat våra kostnader med drygt 5,3 mkr

Truppen har föryngrats vilket ger förutsättningar för en viktig del i att utveckla föreningen ekonomiskt genom spelarförsäljning.

Vad gör vi för att skapa resultat?

Inför uppehållet har styrelsen och klubbledningen åter igen gått igenom de områden som vi under året haft fokus på för att skapa resultat och utvärderat vad som ytterligare kan göras. Områdena som vi arbetar med är:

-Analyserat spelet: Utvärdering av hur laget spelar i det nuvarande systemet och hur det är anpassat till spelarnas styrkor och svagheter.

-Träning: Håller den önskad kvalitet och säkerställer den individuella utvecklingen?

-Mentalt stöd: Unga spelare kan kämpa med självförtroende och press. Hur säkrar vi att spelarna får mentalt stöd så att de känner sig trygga och motiverade?

-Scouting och rekrytering: Behöver vi leta efter spelare som kan förstärka laget?

-Coachens roll: Utvärdering tränarens arbete.Support från fans och styrelse: Hur skapar vi en positiv atmosfär runt laget? Fansens stöd och styrelsens tålamod är viktiga för att bygga ett framgångsrikt lag.

-Hur kommunicerar vi en bild som ger energi och är trovärdig?

Slutsatserna av arbetet är att mycket av grundförutsättningarna finns på plats men effekten har uteblivit. Det som behöver tillföras och säkerställas är en komplettering med kompetens inom och runt laget.

Vi avser därför att förstärka spelartruppen med en mittfältsspelare med en kvalitet som höjer vår förmåga och en försvarsspelare som säkerställer att vi håller den försvarskvalitet laget behöver under den långa hösten.

Vi avser också förstärka tränarstaben för att säkerställa kvaliteten på träning och match.

Vi bedömer att en omställning av spelsätt, så här långt in i säsongen, innebär för stor risk och att utvecklingen därför behöver ske inom vårt existerande system.

Till syvende och sist måste huvuddelen av förbättringsarbetet klaras i vår existerande organisation. Det är utmanande men vi tror verkligen att vi kan lyckas med de professionella, engagerade och hårt arbetande spelare, ledare och övriga medarbetare som anstränger sig varje dag för att vi ska spela i Superettan 2025.

Vi behöver allt stöd vi kan få som ger energi till dem som ska göra det på planen. Slut upp bakom Giffarna, kom på matcherna och stå bakom oss så kan vi tillsammans fira när vi klarat kontraktet.

 

Med vänliga hälsningar

 Stefan Söderlund

Ordförande

GIF Sundsvall

070-1916301

stefan.soderlund@gifsundsvall.se