Nyheter

Filtrera
Pressmeddelande

Pressmeddelande

Det är inte bara Europafotbollens ekonomi som håller på att förändras till de mindre nationernas nackdel, samma utveckling ser vi idag i Sverige där en ojämn fördelning av gemensamma medel gynnar storstadsregionerna och försvårar en långsiktig utveckling av elitfotbollen i mindre och medelstora städer.

I hopp om att hela fotbolls-Sverige skall leva och utvecklas har styrelsen för GIF Sundsvall formulerat nedanstående brev till alla ordföranden i allsvenskans och superettans föreningar:

Till: Ordföranden i respektive förening

Hej!

Jag skriver till dig som ordförande i en förening/klubb som liksom jag har en tuff uppgift att skapa en trygg ekonomi tillsammans med ett framgångsrikt fotbollslag.

Jag blir bekymrad när vår klubbchef efter att ha deltagit vid förra veckans klubbchefsmöte i Portugal meddelar att majoriteten var enig om en oförändrad fördelningsmodell, trots att den missgynnar majoriteten av föreningarna och heller inte hjälper till att utveckla elitfotbollen i hela landet.

Som modellen ser ut idag kommer till exempel vi i GIF Sundsvall att tilldelas cirka 11 Mkr medan AIK erhåller 19 Mkr. Ser vi sedan på prognosen för 2021 är skillnaden ännu större, då skiljer det hela 14 Mkr/ år.

Alla våra föreningar har att svara för de kostnader vi har för att enligt regelverket upprätthålla säkerhet, bevakningsåtgärder, kameraövervakning med mera, oavsett vilket lag vi möter och vilka resurser vi har och på samma sätt bör även fördelningen av våra SEF-medel hanteras.

En fortsatt ojämn fördelning gynnar storstadsregionerna och bidrar till att försvåra en långsiktig elitverksamhet i mindre och mellanstora städer. Fotbollsförbundet såväl som SEF vill som jag förstår att hela fotbollsverige skall utvecklas? Storstäderna har ett helt annat sponsorunderlag (många huvudkontor och framförallt många flera att bearbeta) och framförallt publikunderlag.

Europafotbollens ekonomi håller på att förändras till de minde nationernas nackdel och den mycket starka reaktion som SEF ger uttryck för i den processen är analogt med vår uppfattning, så självklart skall SEF ha samma uppfattning i Europafrågan som i fördelningsdiskussionen i Sverige.

För att vi i föreningen skall kunna göra en genomtänkt och riktig budget behöver vi inför budgetarbetet veta vilka intäkter vi får från SEF för att sedan kunna se vilka kostnader vi tillåts ha för vår verksamhet.

En genomarbetad och realistisk budget är en förutsättning för en ekonomi i balans och en förutsättning för att utveckla fotbollen i alla våra svenska elitklubbar.

Min och vår uppfattning är att om till exempel Malmö får 4 Mkr mindre i SEF-pengar så är det marginellt i förhållande till att Kalmar, GIF eller någon annan av våra klubbar erhåller 2 Mkr mer, vilket för oss skulle betyda oerhört mycket för vår verksamhet.

För år 2021 skulle en oförändrad tilldelningspolicy medföra att det skiljer cirka 14 Mkr/år mellan till exempel AIK och de fyra sista lagen. Det är inte rättvist.

Jag vill med detta mejl uppmana oss alla att vi aktiverar oss och tar beslut i våra styrelser hur en rättvis fördelning ser ut så att våra klubbchefer kan driva dessa frågor. Dessutom är det viktigt att vi alla är med och deltager på våra ägarmöten där besluten tas.

Vi kan gärna titta på den modell som SHL har och där man fördelar samma summa till alla föreningar

Har Du frågor eller synpunkter på mitt mejl är jag tacksam om du kontaktar mig.

Med bästa fotbollshälsningar

Hans Selling

Ordf. GIF Sundsvall

0705 139539

hans.selling48gmail.com