Nyheter

Filtrera
Pressmeddelande: GIF Sundsvall misstänker förskingring och polisanmäler

Pressmeddelande: GIF Sundsvall misstänker förskingring och polisanmäler

Pressmeddelande 2015-12-07 

Efter en egeninitierad revision av bland annat kontantintäkter från arenaförsäljningen för 2015 har det nu visat sig att det finns en brist på ca 500 000 kr. Saken upptäcktes förra veckan och har polisanmälts.

Det var i slutet av förra veckan som de misstänkta oegentligheterna upptäcktes efter en intern revison. Det är intäkterna från arenaförsäljningen för året som visar brister. Efter flera dagars arbete har klubben nu konstaterat att det rör sig om en brist på ca 500 000 kr. Bristen är av den karaktären att det inte är ett räknefel så därför misstänker man att det kan ligga ett brott bakom den stora bristen. I dagsläget finns ingen misstänkt person.

”Efter ett sportsligt väldigt bra år så är detta förstås ledsamt för hela klubben och det skadar oss. Vi har ännu inte gjort någon bedömning av vilka eventuella konsekvenser detta kan medföra, men 2015 har varit ett år då ekonomin har varit ett särskilt fokuserat område så klubbens ekonomi visar på ett positivt resultat. Misstanken om brott har gjort att vi nu polisanmält saken” – säger GIF Sundsvalls ordförande Johan Nikula

Kontakt: Ordförande GIF Sundsvall Johan Nikula
Mobil: 070-559 65 03