Nyheter

Filtrera
Zakaria Mukhtar, en av ledarna i ”Hitta fram”

Zakaria Mukhtar, en av ledarna i ”Hitta fram”

Hitta fram är ett arbete som vi i GIF Sundsvall tillsammans med Mitthem och St. Olofsskolan har skapat för att minska utanförskap bland barn i skolan. Arbetet syftar till att eleverna ska kunna ha en trygg och inkluderande miljö i skolan. Vår förhoppning som idrottsförening i det här projektet är att kunna bidra till förbättrad motivation och ökad framtidstro för eleverna. Vi brinner för att alla barn ska få chans till en trygg skolgång och möjlighet att delta i olika aktiviteter både i skolan och efteråt. Arbetet innebär att vi har ledare på plats både under skoldagen och som sedan följer med till våra aktiviteter i Nacksta, då främst Back2Basics som är vår efterskolaktivitet. På så sätt kan naturliga vägar till bättre val för individer skapas, genom att ledarna finns på plats som pedagogiska resurser i skolan och bidrar till ökad trygghet för barnen.  

Zakaria Mukhtar är en av de ledarna som nu kommer att arbeta med projektet “Hitta fram”. Han är 19 år och själv engagerad i både fotboll och GIF Sundsvall. Själv spelar han i IFK Sundsvall och arbetar som ledare för GIF Sundsvalls aktivitet Back2basics.  Vi kommer att följa Zakaria och hans arbete i en serie artiklar framöver. 

Vi började med att bjuda in Zakaria till en intervju för att berätta om arbetet med Hitta fram:

Vad var det som fick dig att vilja jobba med Hitta fram?  

“Viljan att påverka de här barnens liv. Påverka och göra skillnad.”  

Zakaria Mukhtar är numera deltidsanställd för Hitta fram, där deltar han på både lektioner och på rasterna för att skapa en så bra miljö för barnen som möjligt.  

“Jag är som en mellanhand mellan eleverna och lärarna. De är många som jag redan har en relation med från Back2basics, så de har redan ett förtroende för mig och känner att de kan öppna upp sig till mig. De har lätt att säga till mig vad de känner.”  

Genom att både vara en trygg punkt på skolgården, och en hjälpande hand i klassrummet så bidrar Zakaria till en tryggare och mer inkluderande skolgång för barnen.  

När vi frågade Zakaria vad han tycker är det roligaste med hans jobb så belyste han tre specifika områden som gav honom extra glädje. Att finnas där för barnen, hjälpa till och att kunna påverka.  

“Barnen blev väldigt glada och kom fram och kramade mig första dagen, de tycker att det är skönt att de har någon att prata med när de inte känner att de kan prata med lärarna.”  

Hur ser du på framtiden med det arbete som Hitta fram gör? 
 
“Det kommer bli bättre med tiden, man tar det steg för steg. Barnen får den hjälp de behöver. Så länge man förstår dem så kommer det bli en förändring “  


Vi är mycket stolta och glada att kunna presentera Zakaria Mukhtar som ny ledare till Hitta fram.

GIF Sundsvall