Nyheter

Filtrera
Lägesuppdatering kring ekonomin

Lägesuppdatering kring ekonomin

Med anledning av de senaste dagarnas rubriker i media kring vår ekonomi känner vi i GIF Sundsvall att vi vill ge en mer nyanserad bild av vår ekonomiska situation.

Som många vet har coronapandemin drabbat många branscher och företag i Sverige (och i hela världen) hårt. GIF Sundsvall är inget undantag. Föreningen är beroende av sponsor-och publikintäkter.

Arbetet med att öka våra sponsorintäkter och övrig intäkter försvårades rejält när coronapandemin bröt ut, inte minst med tanke på osäkerheten om vi skulle få spela matcher och om vi isåfall får ha publik. 

Som bekant har säsongen kommit igång men hittills utan publik på arenan. Totalt räknar vi med att tappa 10 miljoner kr i intäkter, vilket är ett tapp på ca 30% jämfört med den budget som lades inför året. 

Med hjälp av statliga stöd och stora besparingar har vi lyckats krympa den ekonomiska förlusten och vi räknar idag med att vi i sämsta fall gör ett minusresultat om 5 miljoner kr. 

Denna minuspost kan komma att krympa, främst genom att vi får tillbaka publik på arenan i höst samt ytterligare statligt stöd som idrottsministern informerade om förra veckan.

En stor glädje och en injektion för alla oss som jobbar för ett framgångsrikt GIF är att vårt representationslag har presterat riktigt bra och slåss nu om att kunna avancera till Allsvenskan! 

En viktig pusselbit inför höstens matcher är värvningen av Jamie Hopcutt som anslöt till laget förra veckan. Här vill vi betona att det gjordes möjlig genom finansiering av ett antal privatpersoner och företag och har därför inte någon påverkan på årets resultat. Det är vi självfallet både stolta och mycket tacksamma för!

Med ett stort minusresultat påverkas naturligtvis också likviditeten, d v s hur mycket pengar vi faktiskt har på bankkontot. På medias frågor har vi svarat, vi har pengar som räcker september månad ut om vi betalar alla räkningar och inte får in mer pengar än vad vi budgeterat för. Dock så vi jobbar vi stenhårt för att förändra den situationen och vi har gott hopp om att vi ska lyckas klara året ut.

Ovan nämnda publikintäkter och statligt stöd är två viktiga faktorer som kan förbättra situationen.

Vi har också en bra dialog med Sundsvalls kommun och olika fordringsägare där vi undersöker möjligheterna att skjuta på våra betalningar. 

Redan när coronapandemin bröt ut ansökte vi hos kommunen om anstånd med våra skulder, vilket vi även fick. Olyckligtvis har ett par fakturor skickats iväg till Kronofogdemyndigheten, men dessa ska, enligt kommunens representanter, nu vara återtagna. Vi har också ansökt om att få en flerårig avbetalningsplan för vår skuld, vilket Kultur och Fritidsnämnden ska behandla i september månad. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ekonomin är ansträngd, men vi känner att vi har kontroll över situationen. Vi är också oerhört tacksamma över supportrar, privatpersoner och företag, som stöttat oss helhjärtat under denna svåra tid och vi hoppas att detta kommer att fortsätta.

Många har skickat in pengar i olika kampanjer, och de allra flesta sponsorer och årskortsinnehavare har inte krävt några pengar tillbaka trots att man hittills inte fått det man betalat för, d v s få se fotboll.

Förhoppningsvis ses vi snart på NP3 Arena igen, tillsammans för att stötta laget i jakten på allsvenskt avancemang. 

För GIF Sundsvall

Hans Selling, ordförande
Henrik Lindgren, klubbchef