Nyheter

Filtrera
Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i GIF Sundsvall (org. nr 889200-1002) kallas härmed till årsmöte måndag 13 mars 2023 klockan 18.00 på Svenssons Arena Bistro i NP3 Arena, Universitetsallén 4-6. Det kommer även att finnas möjlighet för medlemmar att följa årsmötet digitalt.

Dörrarna öppnar klockan 17.30. Vi bjuder på fika till alla som föranmält sig till mötet.

Kom ihåg att ta med dig ditt medlemskort samt legitimation! Ditt digitala medlemskort hittar du på digitalakort.se. Om du behöver skapa ett nytt konto är det viktigt att du använder samma mailadress som du angivit  när du tecknade ditt medlemskap.

Anmälan

Du anmäler dig till årsmötet genom att maila till medlem@gifsundsvall.se senast torsdag den 9 mars. Ange namn, personnummer och telefonnummer i din anmälan.

För medlemmar som vill följa mötet digitalt krävs ingen anmälan, utan länk skickas ut till samtliga medlemmar innan mötet. Observera att det inte kommer att finnas möjlighet att rösta digitalt.

Årsmöteshandlingar

Handlingar till årsmötet, dagordning samt valberedningens förslag kommer att publiceras på föreningens hemsida (gifsundsvall.se) en vecka före årsmötet. Dessa finns nu bifogade längst ner i denna artikel. 

Röstning på årsmötet

Det är endast de som varit medlemmar under 2022 som har rösträtt på mötet. Däremot har samtliga som betalt medlemsavgift senast den 13 mars yttranderätt och förslagsrätt.

Frågor?

Maila till medlem@gifsundsvall.se.

Välkomna! 

Dagordning 2023-03-13

Årsredovisning 2022

Motionssvar Futsal 

Motionssvar status ekonomi och hantering av motioner 

Motionssvar ändring av föreningens stadgar 

Motionssvar matchdräkt 

Motionsvar politiska budskap 

Motionssvar handlingsplan för förbättrad publikupplevelse 

Motionssvar biljettpriser på bortasektionen

Rapport Jämlik fotboll dec 2022 

Beslutsskrivelse jämlik fotboll 230213

Joakim Forsberg

Kommunikatör

joakim.forsberg@gifsundsvall.se